میزان اشتغال ایجاد شده در تولید برق از منابع تجدیدپذیر به حدود ۳برابر نیروگاه‌های سوخت فسیلی رسید

میزان اشتغال ایجاد شده در تولید برق از منابع تجدیدپذیر به حدود ۳برابر نیروگاه‌های سوخت فسیلی رسید

به گزارش روابط عمومی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا): از مهم‌ترین مزیت‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور امکان احداث این نیروگاه‌ها در مناطق روستایی و محروم می‌باشد. وجود بیش از ۶۰ هزار روستا در کشور نشان می‌دهد که پتانسیل قابل توجهی برای توسعه این مناطق و ایجاد اشتغال برای ساکنین آن وجود دارد به طوری که براساس مطالعات انجام شده از سوی دفتر مطالعات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ساتبا، میزان ایجاد اشتغال ایجاد شده بواسطه تولید برق از منابع تجدیدپذیر کشور حدود ۳ برابر نیروگا‌ه‌ها با سوخت فسیلی است.
بنابراین گزارش: در حال حاضر تعداد پرسنل شاغل در نیروگاه‌های حرارتی کشور بالغ بر ۱۶هزار نفر می‌باشد که با توجه به ظرفیت نامی این نیروگاه‌ها، متوسط ضریب اشتغال مستقیم بخش بهره‌برداری در آنها حدود ۰/۳ نفر به ازای هر مگاوات می‌باشد، این در حالی است که میانگین ضریب اشتغال مستقیم نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ۱ نفر به ازای هر مگاوات (بخش بهره برداری) برآورد شده است.
این گزارش می‌افزاید: آمار ایجاد شغل در بخش بهره‌برداری از مولدهای خورشیدی مقیاس کوچک (کیلوواتی) بسیار بیشتر بوده که خود اهمیت آن را در خصوص کمک به مناطق محروم دو چندان می‌نماید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

    منبع خبر

    سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

    سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات