سیلاب ها قابل مدیریت اند و می‌توان آنها را از نقمت به نعمت و تولید ثروت تبدیل کرد

سیلاب ها قابل مدیریت اند و می‌توان آنها را از نقمت به نعمت و تولید ثروت تبدیل کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، رضا میرزایی در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص وضعیت سیل خیزی لرستان اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود، استان لرستان یکی از سیل خیزترین استان های کشور است که چه در دوره‌های ترسالی و چه در دوره های خشکسالی همیشه با تهدید سیلاب مواجه بوده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، رضا میرزایی در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص وضعیت سیل خیزی لرستان اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود، استان لرستان یکی از سیل خیزترین استان های کشور است که چه در دوره‌های ترسالی و چه در دوره های خشکسالی همیشه با تهدید سیلاب مواجه بوده است. میرزایی با برشمردن مهمترین عوامل طبیعی که منجر به تولید سیل در لرستان می‌شود، گفت: میزان و شدت بارش، وضعیت توپوگرافی وکوهستانی بودن حدود ۷۵ درصد مساحت استان، شرایط زمین شناسی و گسترش سازندهای ریزدانه و نفوذناپذیر در آن که ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات