اختصاص۱۸۶۰ میلیارد تومان به برق روستایی و توسعه مولدهای تجدیدپذیر

اختصاص۱۸۶۰ میلیارد تومان به برق روستایی و توسعه مولدهای تجدیدپذیر

دکتر رجبی مشهدی در گفت و گو با پایگاه خبری توانیر افزایش عوارض قبوض برق مشترکان از ۸ درصد به ۱۰ درصد را از ظرفیتهای مثبت بودجه پیشنهادی سال ۹۸ برشمرد که امکان بهره گیری پیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عوارض را در برق رسانی روستایی و توسعه مولدهای تجدیدپذیر امکانپذیر می سازد.
تسویه ۹ هزار میلیارد تومان بدهی صنعت برق تا پایان امسال
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر بند «و» تبصره ۵ بودجه سال ۹۷ که به صدور حدود ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه و کاسته شدن از بدهی صنعت برق منجر شد را از اقدامات خوب شرکت توانیر عنوان کرد.
وی با اشاره به پیشگامی وزارت نیرو در این عرصه ابراز امیدواری کرد مطابق پیش بینی حدود ۹ هزار میلیارد تومان از بدهی صنعت برق تا پایان امسال تسویه شود که کمک به چالاکی مالی صنعت برق خواهد کرد.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات