ضرورت مشارکت مردمی در اجرای طرح فاضلاب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در گردهمایی امامان جماعت شهرستان‌های ورامین قرچک و پیشوا خواستار مشارکت مردم در اجرای طرح فاضلاب و فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف آب شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات