بخشی از دستاوردها و عملکرد صنعت برق اصفهان

بخشی از دستاوردها و عملکرد صنعت برق اصفهان


خبرنگار: رضا عارضی

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات