اجرای طرح ممیزی در شرکت توزیع برق شیراز

اجرای طرح ممیزی در شرکت توزیع برق شیراز

فروزانفر اضافه کرد: این ممیزی شامل بررسی همه زیرفرآیندهای ۲۸ گانه در همه اداره ها و امورهای زیر مجموعه توزیع برق شیراز انجام می شود.
مدیر دفتر توسعه و تحول اداری گفت: این ممیزی با حضور بیش از ۳۰ نفر از ممیزان و همراهی مشاور اجرا شده و تا ۱۷/۱۱/۹۷ ادامه خواهد داشت.
فروزانفر گفت: ممیزان حاضر در این برنامه، دوره‌های آموزشی تخصصی را طی کرده و دارای گواهینامه‌های بین المللی برای انجام ممیزی می باشند.
مدیر دفتر توسعه و تحول اداری خاطرنشان کرد که در اجرای این ممیزی دفتر توسعه مدیریت و شرکت مشاوره پیام آوران کیفیت همکاری داشته اند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات