برگزاری کارگاه آموزشی نشاط در زندگی و پیشگیری از اعتیاد

گفتنی است؛ در کارگاه آموزشی نشاط در زندگی نیز، دکتر عزیزی، با اشاره به تفاوت های فردی زنان و مردان در راستای مواجهه با مسائل ، بانوان را  افرادی که، دارای ارتباط گفتاری هستند، معرفی کرد .
ایشان با اشاره به اینکه بانوان ، از طریق گفتاری تخلیه می شوند و به آرامش و نشاط می رسند ، یکی از راه کارهای اثر بخش را، ایجاد نشاط در خانواده عنوان کرد وکسب مهارت مردان در گوش دادن به صحبت های بانوان را از   دیگر راهکارهای در این حوزه، دانست .

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات