بهره برداری از طرح روشنایی معابر فاریاب رودان

IMG_۷۱۳۰.JPG

پروژه روشنایی معابر فاریاب رودان با حضور حیدری معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان و ذوالقدر نماینده مردم شرق استان در مجلس به بهره برداری رسید.

این پروژه به طول ۳ کیلومتر و با هزینه ۳ میلیارد ریال اجرا شده است. در این روز نیز ۲۵ کیلومتر شبکه برق رسانی، ۷۴ دستگاه پست توزیع، ۴۸۰ دستگاه چراغ روشنایی معابر در مجموع با اعتبار ۶۳ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

  شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

  شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات