ممیّزی دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

ممیّزی دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

باحضور ممیّزان شرکت توانیر انجام شد؛

ممیّزی دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

با حضور ممیزان منتخب شرکت توانیر، ممیّزی عملکرد دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان انجام شد.

مدیردفتر حقوقی شرکت توزیع برق استان گفت: ساختار و جایگاه دفتر حقوقی، دعاوی، اراضی و مستندسازی املاک و پاسخگوئی به استعلامات ، به عنوان محورهایی هستند که مورد ممیّزی دونفر از ممیزان قرار گرفته است.

راحله قنبریان با بیان این که در حوزه پاسخگوئی به استعلامات درون سازمانی صنعت برق، هفت زیرسوال در نظر گرفته شده افزود: در بخش پاسخگوئی به استعلام های برون سازمانی از جمله مراجع قضایی و اداری، پنج زیرسوال وجود داشته که یافته های موجود ارائه شده است.

وی اظهارداشت: در محور ساختار ، امکانات و منابع انسانی، نمودار سازمانی، امکانات فیزیکی و نرم افزاری و الکترونیکی و وضعیت نیروی انسانی دفتر حقوقی با ۴۵ زیرسوال، ممیّزی گردیده است.

وی با عنوان این که در حوزه اراضی، املاک و مستندسازی ، سه محور؛ تصرف، تملک و مستندسازی با ۲۵ زیرسوال پیش بینی گردیده اضافه کرد: در محور وعادی پیرامون، ۳۸ زیرسوال ممیّزی صورت پذیرفته و گزارش یافته ها از سوی ممیّزان مشاهده شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات