دوره آموزش مجازی دانستنی ها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر (رشته مکانیک) برگزار شد

دوره آموزش مجازی دانستنی ها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر (رشته مکانیک) برگزار شد

دوره آموزش مجازی " دانستنی ها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر (رشته مکانیک) " طی پنج جلسه آموزشی و به مدت۲۰ ساعت، با شرکت جمعی از اعضای محترم سازمان در رشته مهندسی مهندسی مکانیک، برگزار گردید.

مدرس این دوره آقای مهندس حسین میرقادری، رییس اداره خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان بود که مطالب خود را در چارچوب سرفصل تعیین شده، ارایه نمود.

شایان ذکر است با عنایت به استقبال اعضای محترم سازمان از دوره های آموزشی مجازی و در راستای تحقق عدالت آموزشی و دسترسی کلیه اعضای سازمان در سراسر استان به عناوین و موضوعات آموزشی، نهمین دوره آموزش مجازی تحت عنوان "دانستنی ها و الزامات کاربردی ویژه مهندسان ناظر رشته برق " ، هم اکنون، در حال ثبت نام است. (جهت کسب اطلاعات بیشتر به فراخوان دوره مندرج در صفحه اصلی سایت سازمان و به منظور ثبت نام به سامانه غیرحضوری سایت مراجعه نمایید.)

ضمناً سرفصل دوره مذکور به شرح ذیل می باشد:

 • منابع تعهد مهندسین ناظر
 • شرحی بر مقررات ملی ساختمان
 • مفاد قانونی نظارت
 • تعاریف نظارت
 • آئین نامه انظباطی
 • کنترل مضاعف طراحی
 • کنترل مضاعف نظارت
 • گردشکار والزامات قراردادهای نظارت
 • الزامات متمم قرارداد
 • انصراف از طراحی
 • انصراف از نظارت
 • پروانه ساختمان (شناسنامه ساختمان)
 • برگه های تعهد طراحی
 • برگه های تعهد نظارت
 • فرم عدم خلاف (پایا ن سفتکاری )
 • فرم پایان ساختمان
 • شرحی بر فرم های تعهد (الف ،ب ، ج و .......)
 • استعلام و فرم های تعهد آتش نشانی
 • الزامات ساخت مازاد
 • گردشکار والزامات گزارش تخلف
 • گردشکار و الزامات طراحی ساختمانهای وضع موجود
 • نکات الزامی نظارت ساختمانهای وضع موجود
 • مصوبات هیات ۳ نفره (۴ نفره)
 • شرحی بر وظایف ناظر هماهنگ کننده
 • شرحی بر وظایف مهندسین ناظر
 • شرحی بر وظایف مهندسین بازرس گاز
 • شرحی بر الزامات بازرسی گاز
 • گردشکار بازرسی گاز
 • شناسنامه فنی و ملکی
 • گردشکار واحدهای خدمات مهندسی
 • شرحی بر تعرفه خدمات مهندسی
 • شرحی بر دفاتر طراحی
 • نقشه های مصوب طراحی معماری
 • نقشه های مصوب طراحی سازه
 • الزامات نقشه های اصلاحی ( تائید فنی )
 • الزامات نقشه های مصوب تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 • گردشکار کنترل طراحی نقشه های سازه
 • گردشکار کنترل طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی  و الکتریکی
 • گردشکار کنترل نظارت مضاعف
 • گردشکار کنترل نظارت مضاعف ساختمانهای صنعتی
 • تشریح دفترچه های بازدید مرحله ای  کنترل نظارت مضاعف
 • تشریح دفترچه های بازدید کنترل نظارت مضاعف ساختمانهای صنعتی
 • شرحی بر سازنده ذیصلاح (مجری)
 • شرحی بر ثبت کارکرد خدمات مهندسی
 • بایدهای و نبایدهای حرفه ای وانتظامی (واکاوی نکات و ضوابط طراحی و نظارت)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات