دومینوی توسعه و نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت هدفمند مردمی تکمیل می شود

دومینوی توسعه و نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت هدفمند مردمی تکمیل می شود


دومینوی توسعه و نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت هدفمند مردمی تکمیل می شود

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی،رئیس سازمان این استان گفت: مشارکت همه بخش ها به صورت هدفمند و تعریف شده تکمیل کننده زنجیره بازآفرینی شهری است و در این راستا نظام مهندسی ساختمان استان به عنوان نماینده بخش خصوصی آماده ارایه خدمات است.
«مجید ثاقبی» افزود: مشارکت مردم در دومینوی توسعه و نوسازی شهری نکته کلیدی است و این برنامه مترقی بدون همکاری و مشارکت مردم شکننده می شود.
وی اظهار داشت: توجه به ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی در اجرای طرح بازآفرینی شهری نیازمند برجسته سازی است و راهبردها تنها نیابد به ساخت و ساز خلاصه شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی اضافه کرد: ساخت برخی واحدها درسکونت گاه های غیرمجاز نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه منجر به مشکلات زیستی و اجتماعی برای ساکنان شده است.
ثاقبی تصریح کرد: برنامه بازآفرینی شهری می کوشد تا ناهمگونی کالبدی در اراضی رفع شود و سرانه زیستی را تغییر دهد و ارتباط زنده با مردم به وجود آورد.
وی گفت: سرعت بخشی به برنامه های بازآفرینی شهری منوط به شناخت و اشراف دستگاه ها به رویکرد و تکالیف ارایه شده و مشارکت اصولی مردم است که این مهم می تواند با معرفی در همایش ها و دعوت همه آحاد جامعه محقق شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی افزود: ساختاربرنامه های بازافرینی شهری باید از پایین به بالا باشد و با دعوت از همکاری و مشارکت مردم و سرمایه گذاران رسیدن به هدف ممکن شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات