کاهش ۲٫۷ میلیارد مترمکعبی حجم آب ورودی به سدهای کشور

کاهش ۲٫۷ میلیارد مترمکعبی حجم آب ورودی به سدهای کشور

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان حاضر ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب است.www.BanaNews.ir

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزون بر ۲٫۷ میلیارد مترمکعب کاهش یافت.

به گزارش بنانیوز به نقل از خبرگزاری ایلنا، در پی کاهش بارش ها در سال آبی جاری حجم آب ورودی به سدهای کشور دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت.

حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نزدیک به سه میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در هفته گذشته و در مقایسه با هفته پیش از آن ۳۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان حاضر ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با زمان مشابه پارسال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب افزایش نشان می دهد.

همچنین میزان آب خروجی از سدهای کشور با ۴۰۰ میلیون مترمکعب افزایش در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزون بر چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است.

 

    نظرات