اجباری شدن گذراندن دوره های آموزشی مربوط به HSE برای صدور، تمدید و ارتقاء پروانه مهندسان

اجباری شدن گذراندن دوره های آموزشی مربوط به HSE برای صدور، تمدید و ارتقاء پروانه مهندسان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات