برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و مدیریت سبز در شهریار

برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و مدیریت سبز در شهریار

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات