دوره آموزشی توجیهی تخلیه تلفنی در حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دوره آموزشی توجیهی تخلیه تلفنی در حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات