پیشنهاد سازمان محیط زیست برای کاهش مصرف کاغذ در دانشگاه های کشور

پیشنهاد سازمان محیط زیست برای کاهش مصرف کاغذ در دانشگاه های کشور

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات