دبیر اول سفارت ژاپن در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان- دولت ژاپن آمادگی همکاری در بخش های محیط زیست در استان خوزستان را دارد
   
   دیدار دبیر اول سفارت ژاپن با مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان

دبیر اول سفارت ژاپن در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان- دولت ژاپن آمادگی همکاری در بخش های محیط زیست در استان خوزستان را دارد دیدار دبیر اول سفارت ژاپن با مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات