بازدید جمعی از مدیران پتروشیمی بندر امام از فعالیت های زیست محیطی منطقه حفاظت شده دیمه (رامهرمز)

بازدید جمعی از مدیران پتروشیمی بندر امام از فعالیت های زیست محیطی منطقه حفاظت شده دیمه (رامهرمز)

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات