جشنواره غذای سالم، تهیه سطل های تفکیک زباله تر و خشک  و پرواز بادکنک ها در هوای آبی فیروز آباد فارس در روز هوای پاک

جشنواره غذای سالم، تهیه سطل های تفکیک زباله تر و خشک  و پرواز بادکنک ها در هوای آبی فیروز آباد فارس در روز هوای پاک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات