در ایام دهه مبارکه فجر
  
  کلنگ احداث پاسگاه محیط بانی منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز به زمین زده شد

در ایام دهه مبارکه فجر کلنگ احداث پاسگاه محیط بانی منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز به زمین زده شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات