افتتاح اولین خانه محله شهرداری خوی با حضور مهندس آرامون معاون استاندار آذربایجان غربی و مدیران شهری

افتتاح اولین خانه محله شهرداری خوی با حضور مهندس آرامون معاون استاندار آذربایجان غربی و مدیران شهری

افتتاح اولین خانه محله شهرداری خوی با حضور مهندس آرامون معاون استاندار آذربایجان غربی و مدیران شهری
لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوی

  منبع خبر

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی یک شهرداری در شهر خوى می باشد

   نظرات