جای کمیته ارزیابی پروژه‌های شهری در شورای شهر خالی است

جای کمیته ارزیابی پروژه‌های شهری در شورای شهر خالی است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات