رشد ۱۹ درصدی درآمد شهرداری کرج نسبت به سال گذشته / بودجه جاری یک درصد کاهش داشته است

رشد ۱۹ درصدی درآمد شهرداری کرج نسبت به سال گذشته / بودجه جاری یک درصد کاهش داشته است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات