عملیات نصب تابلوی مسیرنما آسبادهای شهر خواف

عملیات نصب تابلوی مسیرنما آسبادهای شهر خواف

عملیات نصب تابلوی مسیرنما آسبادهای شهر خواف توسط واحد خدمات شهری شهرداری خواف

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات