گزارشی از فعالیتهای واحد امانی خدمات شهر شهرداری شوشتر

گزارشی از فعالیتهای واحد امانی خدمات شهر شهرداری شوشتر

*عملیات زیرسازی آسفالت ورودی پل شهید کجباف
*جدولکاری جداکننده وسط عرشه جنوبی زیرگذر
*جدولکاری میدان وسط زیر گذر به همت واحد امانی خدمات شهر شهرداری شوشتر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات