اعلان عمومی

اعلان عمومی

بسمه تعالی

با عنایت به تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات به ارزش افزوده و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و سایر قوانین و مقررات موضوعه و طی مراحل قانونی تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری دامغان در ۹۷/۱۱/۱۵ به تصویب رسید .

روابط عمومی شورای اسلامی شهر دامغان

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات