کمیسیون تلفیق "خدمات شهری" و "مالی و اقتصادی"...

کمیسیون تلفیق "خدمات شهری" و "مالی و اقتصادی"...

مقرر بود طی این جلسه لایحه شهرداری در خصوص تعرفه بهای خدماتِ سازمان آتش‌نشانی بررسی شود که با حضور مسئولین این سازمان در خصوص آن بحث و بررسی صورت گرفت.

گفتنی است این خدمات شامل بهای خدمات کارشناسی کنترل ساختمان(صدور پایان‌کار)، صدور دستورالعمل ایمنی، حق‌الزحمه کارشناسی و تشخیص علل حریق، بهای خدمات ایمنی سالیانه، بهای خدمات کارشناسی تهیه شناسنامه و صدور دستورالعمل ایمنی(نارسایی‌ها و کمبودها) و .‌‌.. است.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات