بازدید شهردار بروجرد از ساخت و سازهای منطقه کوی پزشکان و خ امیرکبیر و تاکید بر حفظ فضای سبز پیرامون این مناطق در اولین روز کاری

بازدید شهردار بروجرد از ساخت و سازهای منطقه کوی پزشکان و خ امیرکبیر و تاکید بر حفظ فضای سبز پیرامون این مناطق در اولین روز کاری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات