شهردار بروجرد: اولویت اول من پرداخت مطالبات پرسنل است/ به ارتباطات غیر سازمانی توجهی نخواهم کرد

شهردار بروجرد: اولویت اول من پرداخت مطالبات پرسنل است/ به ارتباطات غیر سازمانی توجهی نخواهم کرد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات