شهردار بروجرد: اصلاح ساختار اداری و مالی در شهرداری اولویت برنامه‌هایم است

شهردار بروجرد: اصلاح ساختار اداری و مالی در شهرداری اولویت برنامه‌هایم است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات