حکم جالب و قابل تامل دادگاه موچش شهرستان کامیاران در مورد یک...

قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه بخش موچش شهرستان کامیاران در یک حکم قابل تامل، یک متخلف حفر چاه غیرمجاز را به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این مورد محکوم نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، جواد محمدی قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه بخش موچش شهرستان کامیاران در یک حکم جالب و قابل تامل یک متخلف حفر چاه غیرمجاز در این بخش را به تهیه پنج عدد بنر در راستای اطلاع رسانی خطرات بهره برداری غیرمجاز از منابع آب های زیرزمینی و نصب آن در محل های تعیین شده، محکوم نموده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كردستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كردستان

    شركت آب منطقه‌ای كردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات