طرح های تغذیه مصنوعی در دستور کار وزارت نیرو

طرح های تغذیه مصنوعی در دستور کار وزارت نیرو

طرح مطالعاتی دو سد تغذیه مصنوعی جدید در اسدآباد با ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان ، وزیر نیرو در بازدید از روان آبهای روستای هلور و شهر آجین گفت : دولت اجرای طرح های تغذیه مصنوعی برای ذخیره سازی و جلوگیری از هدر رفت آبها را در کشور در دستور کار دارد. اردکانیان افزود : اسدآباد به علت وجود روان آبهای زیاد، قابلیت اجرای چندین سد تغذیه مصنوعی جدید را دارد که ما هم از اجرای این طرحها حمایت می کنیم. وی از اجرای طرحهای صنعت آب و برق در روستا برای کمک به توسعه کشاورزی و معیشت مردم خبر داد و گفت : در این زمینه وزارت نیرو از احداث سدهای تغذیه مصنوعی حمایت می کند. وزیر نیرو از اولویت وزارت نیرو برای رفع تنش آبی ظرف مدت سه سال در۳۴۰ شهر دارای تنش آبی هم خبر داد و ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

منبع خبر

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور

شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات