ابلاغ دستورالعمل تولید و بهنگام رسانی داده های مکانی و توصیفی GIS

ابلاغ دستورالعمل تولید و بهنگام رسانی داده های مکانی و توصیفی GIS

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان دستورالعمل "تولید و بهنگام رسانی داده های مکانی و توصیفی GIS حین فعالیتهای روزانه" را جهت اجرا و پیاده سازی در شرکت ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، این دستورالعمل، با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده توسط شرکت توانیر و انطباق آن با فرآیندهای موجود در واحدهای مختلف شرکت برق منطﻘهای خوزستان با در نظر گرفتن نسخه چهارم استاندارد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) صنعت برق، توسط واحد GIS معاونت برنامه ریزی و تحقیقات با همکاری واحدهای مربوطه از معاونت های بهره برداری و طرح های توسعه برق، تهیه و تدوین گردیده است.
این تولید و بهنگام رسانی داده های مکانی و توصیفی باعث می شود تا اطلاعات دقیق و به هنگام شبکه، تاثیر مستقیم و مثبتی در تصمیم گیری و برنامه ریزی کارشناسان و مدیران ارشد داشته باشد و همچنین بهنگام بودن پایگاه داده GIS یکی از عوامل اصلی، مهم و کلیدی کاربردی سازی و عملیاتی نمودن GIS در یک سازمان می باشد.
گفتنی است، در همین راستا دوره آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع نیز با هدف آشنایی پرسنل با استاندارد مذکور و رفع ابهامات احتمالی جهت اجرای استاندارد در پروژه های مختلف و استفاده صحیح آن در بروز رسانی پایگاه داده GIS در شرکت برق منطقه ای خوزستان، با حضور روئسای نواحی ، گروه ها و کارشناسان معاونت بهره برداری و طرح های توسعه، توسط معاونت برنامه ریزی و تحقیقات برگزار شده است.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان یک شرکت در شهر زاهدان می باشد

   نظرات