بازدید کارشناسان ماده ۳۵ بمنظور بررسی عملکرد دفاتر طراحی

به گزارش روابط عمومی سازمان، بازدید کارشناسان ماده ۳۵ بمنظور بررسی عملکرد دفاتر طراحی عضو سازمان نظام مهندسی استان در زمینه ارایه خدمات مهندسی و کیفیت طراحی است که در همین راستا در روز شنبه ۱۳ بهمن عملکرد دفتر طراحی شماره ۱۶ مورد بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات