فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور درمشهد خبرداد: همیاران افتخاری محیط زیست کشور سازماندهی خواهندشد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور درمشهد خبرداد: همیاران افتخاری محیط زیست کشور سازماندهی خواهندشد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات