برگزاری چهارمین جلسه و نشست صمیمی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با کارکنان

برگزاری چهارمین جلسه و نشست صمیمی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با کارکنان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات