اختتامیه پنجمین سوگواره فیلم و عکس قاب شیدایی برگزار شد

اختتامیه پنجمین سوگواره فیلم و عکس قاب شیدایی برگزار شد