مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های

با حضور جناب دکتر قره خانی نماینده شهرستان هدایتی کتولی فرماندار شهردار و اعضای شورای شهر و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان مراسم افتتاح و کلک زنی پروژه های عمرانی شهرداری علی اباد کتول انجام شد.در این مراسم دکتر قره خانی نماینده محترم شهرستان ابوذر اسفندیاری پور شهردار مهندس علی شکی ریس محترم شورای اسلامی شهر به ایراد سخنرانی پرداختند.در این مراسم شهردار با ارایه توضیحاتی در خصوص فعالیتهای و خدمات متنوع شهرداری در سال ۹۷ پرداختند.که مهمترین ان واگذاری فعالیتهای خدمات شهر به بخش خصوصی و توزیع متوازن پروژه های عمرانی در سطح شهر بود.پروژه های عمرانی شامل زیرسازی، اسفالت ، احداث بلوار ، دیواره سنگی رودخانه ، پیاده روسازی ، تعریض ، عملیات بنایی ، پایش تصویری و ترافیکی ،احداث جدول که با اعتباری بالغ بر دومیلیارد و سیصد و هفده میلیون تومان صورت گرفته است.

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های شهرداری علی اباد کتول

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های شهرداری علی اباد کتول

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های شهرداری علی اباد کتول

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های شهرداری علی اباد کتول

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های شهرداری علی اباد کتول

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های شهرداری علی اباد کتول

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های شهرداری علی اباد کتول

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های شهرداری علی اباد کتول

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های شهرداری علی اباد کتول

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های شهرداری علی اباد کتول

مراسم افتتاح و کلنگ زنی متمرکز پروژه های شهرداری علی اباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات