بررسی و امکان سنجی تعریف کاربری های وضعیت پارک های اراک

بررسی و امکان سنجی تعریف کاربری های وضعیت پارک های اراک

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، کشاورزیان فضای پارک ها را مناسب برای در نظر گرفتن بخشی از آموزش های مرتبط با طبیعت دانست و گفت: پارک های اراک تقریبا در یک قالب احداث و همگی برای استفاده عمومی در نظر گرفته شده اند.
وی با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن گزینه تنوع در محیط پارک ها برای ایجاد جذابیت مناسب و روحیه بخشی به شهروندان افزود: بر اساس فضا و مکان پارک می توان کاربری های متنوعی در کنار فضاهای عمومی تعریف کرد و این موضوع محیط یکنواخت پارک های اراک را تغییر می دهد.
کشاورزیان ادامه داد: برای ایجاد پارک های جدید در اراک این موضوع مورد توجه قرار دارد و در طرح مطالعاتی در نظر قرار می گیرد، همچنین برای پارک های از قبل احداث شده در اراک نیز این امکان سنجی انجام خواهد شد.
کشاورزیان خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن امکانی مانند آموزش مسائل محیط زیستی یا مانوس شدن و آشنا شدن کودکان با طبیعت از جمله کاربری های مناسب برای پارک ها است که با توجه به همراهی خانواده ها با کودکان محیط مناسب برای ترغیب شهروندان به تفریح خانوادگی ایجاد می شود.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات