طرح های تغذیه مصنوعی در دستور کار وزارت نیرو

طرح مطالعاتی دو سد تغذیه مصنوعی جدید در اسدآباد با ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان ، وزیر نیرو در بازدید از روان آبهای روستای هلور و شهر آجین گفت : دولت اجرای طرح های تغذیه مصنوعی برای ذخیره سازی و جلوگیری از هدر رفت آبها را در کشور در دستور کار دارد.

اردکانیان افزود : اسدآباد به علت وجود روان آبهای زیاد، قابلیت اجرای چندین سد تغذیه مصنوعی جدید را دارد که ما هم از اجرای این طرحها حمایت می کنیم.

وی از اجرای طرحهای صنعت آب و برق در روستا برای کمک به توسعه کشاورزی و معیشت مردم خبر داد و گفت : در این زمینه وزارت نیرو از احداث سدهای تغذیه مصنوعی حمایت می کند.

وزیر نیرو از اولویت وزارت نیرو برای رفع تنش آبی ظرف مدت سه سال در۳۴۰ شهر دارای تنش آبی هم خبر داد و گفت : هدف اصلی ما تامین آب شرب و رفع مشکلات در این شهرها است.

وی از اجرای ۲۱ پروژه آب و برق و فاضلاب در استان همدان با ۲۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود : این پروژه ها هم اکنون ۸۱ درصد پیشرفت دارد و به زودی به اتمام می رسد.

آقای رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد هم از انجام طرح مطالعاتی سد تغذیه مصنوعی روستای هلور و آجین با اعتبار اولیه۸۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت : احداث این سدها در جلوگیری از هدر رفت آب و تقویت آبهای زیرزمینی به منطقه کمک می کند.

وی افزود : تنها سد تغذیه مصنوعی خنداب در زمان بارندگی بیش از چهار میلیون متر مکعب آب در خودش ذخیره می کند و نقش مهمی در رونق بخشیدن به کشاورزی منطقه دارد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس تاکید کرد: در حال حاضر بیش از۸۰ درصد آبهای سطحی در زمان بارندگی از شهرستان خارج می شود که با ساخت سد تغذیه مصنوعی روستای هلور و آجین حداقل هشت میلیون متر مکعب آب ذخیره می شود

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای همدان

شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات