۵۸ نوع خدمت در میز خدمت شرکت به هموطنان ارائه می گردد

۵۸ نوع خدمت در میز خدمت شرکت به هموطنان ارائه می گردد

مسول میز خدمت شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: این در راستای اجرای بخشنامه ریاست محترم جمهوری و هم چنین سازمان اداری و امور استخدامی کشور و بخشنامه ارسالی از وزارت نیرو، درجهت تسهیل در ارائه خدمات به ذینفعان و بهره برداران از منابع اب سطحی و زیر زمینی و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی اقدام به ارایه خدمات در ۵۸ کدخدمتی، ابلاغی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران در ۹ شهرستان و ستاد نموده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، مهندس رحمت سلیمی افزود: علاوه بر اریه خدمات حضوری در میز خدمت در شهرستانها و هم چنین ستاد، همزمان اقدام به فراهم نمودن ۲۷ کد زیر خدمتی بصورت الکترونیکی در بخش منابع آب زیر زمینی را از طریق سامانه ساماب و دفا تر پیش خوان دولت در بستر پرتال الکترونیکی شرکت آب منطقه ای فراهم کرده است بطوریکه مشترکین از طریق ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات