بازدیدمدیرعامل آبفای شهری استان از تاسیسات امور آبفای ماکو

بازدیدمدیرعامل آبفای شهری استان از تاسیسات امور آبفای ماکو

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب ماکو ، آقای مهندس اکبری، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی به همراه مدیر امور ماکو و در معیت کارشناسان ستادی و امور ماکو در تصفیه خانه آب شماره ۱شهر ماکو حضور یافته و از محوطه تصفیه خانه، استخر آبگیر، ایستگاه پمپاژ آب خام و ایستگاه پمپاژ آب شهر، سالن اصلی تصفیه آب و دستگاهها و تجهیزات موجود در سالن از جمله لاملاها بازدید کرده و با توجه به اقدامات صورت گرفته اخیر و تلاش کارشناسان و پرسنل تصفیه خانه و شبکه به سبب وضعیت بهبود یافته موجود،از تلاش مدیر، کارشناس ناظر بر تصفیه خانه ها و دیگر کارشناسان و کارکنان دست اندرکار قدردانی کردند .

همچنین مهندس اکبری با حضور در تصفیه خانه آب شماره ۲ ماکو از ساختمان مهمانسرا دیدن کرده و در جریان اقدامات و تغییرات انجام شده قرار گرفت و از سایر تاسیسات تصفیه خانه آب شماره ۲ شهر ماکو از جمله استخر رسوبگیر ۲۵۰۰ متر مکعبی که قبلا شستشو و گندزدایی شده بود و ایستگاه پمپاژ آب خام بازدید و رضایت خود را از وضعیت بهبود یافته اعلام نمودند . لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات