تلاش های جهادی در برق رسانی به روستاها در حال انجام است


مهندس چهل امیرانی مجری طرح برق رسانی روستایی شرکت توانیر در حاشیه مراسم برق رسانی به روستای صعب العبور ورکلو از توابع بخش مرزن آباد شهرستان چالوس که به همت تلاشگران شرکت توزیع برق غرب مازندران برق دار شد، با اعلام این مطلب گفت: پیش از انقلاب ۴ هزار و ۳۶۷ روستای برق دار درکشور وجود داشت که این رقم در حال حاضر در حدود ۵۷ هزار و۲۰۰ روستا رسیده که تا پایان سال جاری این رقم به ۵۷ هزار و ۳۰۰ روستا می رسد.

وی افزود: در طول چهل سال پس از پیروزی انقلاب در هر روز به چهار روستا برق رسانی شده که نشان دهنده حرکت جهادی در حوزه برق رسانی به روستاهاست.

چهل امیرانی ادامه داد: امسال بر اساس بند"د" تبصره ۶ قانون بودجه ۹۷ در حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برای بخش روستایی اعتبار در نظر گرفته شده که در سه بخش ایجاد زیر ساخت های بالادستی برای برق های منطقه ای و پست های فوق توزیع و در بخش توزیع نیز توسعه و نگهداری شبکه های موجود و دیگری برق رسانی به روستاهای فاقد برق در نظر گرفته شده است که بر این اساس برق رسانی به ۵۷۰ روستا در برنامه قرار گرفته است که بخش از محل اعتبارات داخلی توانیر و بخش از محل عوارض برق تامین می شود که با توجه به افزایش قیمت تجهیزات برق رسانی به ۳۰۰ روستا امکان پذیر است.

وی در تکمیل صحبت های خود گفت: در حوزه مازندران از محل عوارض برق ۲۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده که از این مقدار ۱۱ میلیارد تومان برای توسعه روستایی غرب مازندران در نظر گرفته شده است. برای توسعه روستایی برق منطقه ای ۷ میلیارد اختصاص داده شده است که در مجموع تخصیص مناسبی برای استان مازندران است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

   نظرات