آغاز فاز عملیاتی طرح آموزش های عملی زیست محیطی در ۹ مدرسه ابتدائی شوشتر

آغاز فاز عملیاتی طرح آموزش های عملی زیست محیطی در ۹ مدرسه ابتدائی شوشتر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات