۴ ماه حبس تعزیری برای متصرفین اراضی تالابی در رشت

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات