۲۲ بهمن متعلق به ملت ایران است ، متعلق به امام بزرگوار است ، متعلق به شهدا ست ، متعلق به آن روح و معنای حقیقی انقلاب اسلامی است ، مال ملت است ، دشمن می خواهد این ثروت عظیم و ذخیره ی عظیم ملی را متزلزل کند ، ضعیف کند « مقام معظم رهبری »

۲۲ بهمن متعلق به ملت ایران است ، متعلق به امام بزرگوار است ، متعلق به شهدا ست ، متعلق به آن روح و معنای حقیقی انقلاب اسلامی است ، مال ملت است ، دشمن می خواهد این ثروت عظیم و ذخیره ی عظیم ملی را متزلزل کند ، ضعیف کند « مقام معظم رهبری »

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات