گزارش تصویری : مراسم راه پیمایی کارکنان شهرداری تبریز در ۲۲ بهمن ۹۷

گزارش تصویری : مراسم راه پیمایی کارکنان شهرداری تبریز در ۲۲ بهمن ۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات