جلسه توجیهی رئیس اداره حراست شهرداری با نگهبانان واحد های مختلف شهرداری زابل

جلسه توجیهی رئیس اداره حراست شهرداری با نگهبانان واحد های مختلف شهرداری زابل

در بعدازظهر مورخه ۹۷/۱۱/۲۱ در محل سالن جلسات مهمانسرای شهرداری زابل ...

جلسه توجیهی رئیس اداره حراست شهرداری با نگهبانان واحدهای مختلف شهرداری ؛برگزارگردید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زابل

    منبع خبر

    شهرداری زابل

    شهرداری زابل یک شهرداری در شهر زابل می باشد

      نظرات