قدردانی امام جمعه شهر ستان علی اباد کتول از

قدردانی امام جمعه شهر ستان علی اباد کتول از

قدردانی امام جمعه شهرستان علی اباد کتول از فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری علی اباد کتول

قدردانی امام جمعه شهر ستان علی اباد کتول از فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری علی اباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات