تقدیر مشاور وزیر در مورد پیگیری های ویژه از رئیس اداره منابع آب...

مشاور وزیر در مورد پیگیری های ویژه از رئیس اداره منابع آب شهرستان شبستر قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مشاور وزیر در مورد پیگیری های ویژه از همکاری مهندس ساسان نویدی، رئیس اداره منابع آب شهرستان شبستر در خصوص تهیه گزارش از عملکرد شرکت های تابعه وزارت نیرو و میزان رضایتمندی مشترکین قدردانی نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات